Did you know ? If you order before Friday 14h we deliver 90PCT of the the time next Tuesday, GENTAUR another in time delivery


Lai Z 's Articles

[30419395] Native nanodiscs from blood inhibit pulmonary fibrosis.

Sun Anqi , Lai Ziyang , Zhao Mengyang , Mu Li , Hu Xiangang ,

[30400813] Genome-wide identification and characterization of long non-coding RNAs involved in the early somatic embryogenesis in Dimocarpus longan Lour.

Chen Yan , Li Xue , Su Liyao , Chen Xu , Zhang Shuting , Xu Xiaoping , Zhang Zihao , Chen Yukun , XuHan Xu , Lin Yuling , Lai Zhongxiong ,

[30391888] A DNA-mimic contact-active functional group for antifouling ultrafiltration membranes.

Wang Xinbo , Cheng Hong , Hong Peiying , Zhang Xixiang , Lai Zhiping ,

[30388431] Neighborhood preserving neural network for fault detection.

Zhao Haitao , Lai Zhihui ,

[30386242] Curcumin's Metabolites, Tetrahydrocurcumin and Octahydrocurcumin, Possess Superior Anti-inflammatory Effects Through Suppression of TAK1-NF-κB Pathway.

Zhang Zhen-Biao , Luo Dan-Dan , Xie Jian-Hui , Xian Yan-Fang , Lai Zheng-Quan , Liu Yu-Hong , Liu Wei-Hai , Chen Jian-Nan , Lai Xiao-Ping , Lin Zhi-Xiu , Su Zi-Ren ,

[30353732] A Pseudodearomatized PNP*Ni-H Complex as a Ligand and σ-Nucleophilic Catalyst.

Li Huaifeng , Gonçalves Théo P , Hu Jinsong , Zhao Qianyi , Gong Dirong , Lai Zhiping , Wang Zhixiang , Zheng Junrong , Huang Kuo-Wei ,

[30353044] Candidate biomarkers of PARP inhibitor sensitivity in ovarian cancer beyond the BRCA genes.

Hodgson Darren R , Dougherty Brian A , Lai Zhongwu , Fielding Anitra , Grinsted Lynda , Spencer Stuart , O'Connor Mark J , Ho Tony W , Robertson Jane D , Lanchbury Jerry S , Timms Kirsten M , Gutin Alexander , Orr Maria , Jones Helen , Gilks Blake , Womack Chris , Gourley Charlie , Ledermann Jonathan , Barrett J Carl ,

[30353027] Fecal microbiota transplantation confers beneficial metabolic effects of diet and exercise on diet-induced obese mice.

Lai Zi-Lun , Tseng Ching-Hung , Ho Hsiu J , Cheung Cynthia K Y , Lin Jian-Yong , Chen Yi-Ju , Cheng Fu-Chou , Hsu Yao-Chun , Lin Jaw-Town , El-Omar Emad M , Wu Chun-Ying ,

[30347550] [Clinical analysis of 3 cases of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis].

Shi X , Qiu R H , Lai Z D , Qiu M Z , Wei S S , Xie J X , Zhang X X , Deng F G , Li J , Gu Y Y , Dai L , Zhang Q L , Zhang N F , Li S Y , Chen R C ,

[30340006] Mesoporous activated carbon from starch for superior rapid pesticides removal.

Suo Fengyue , Liu Xue , Li Changsheng , Yuan Meng , Zhang Bingjie , Wang Jianli , Ma Yongqiang , Lai Zemin , Ji Mingshan ,

[30327422] Cryo-electron microscopy structure of the lipid droplet-formation protein seipin.

Sui Xuewu , Arlt Henning , Brock Kelly P , Lai Zon Weng , DiMaio Frank , Marks Debora S , Liao Maofu , Farese Robert V , Walther Tobias C ,

[30320076] Dual-Function Conductive Copper Hollow Fibers for Microfiltration and Anti-biofouling in Electrochemical Membrane Bioreactors.

Liu Defei , Chen Xin , Bian Bin , Lai Zhiping , Situ Yue ,

[30306128] Cross-talk among writers, readers, and erasers of mA regulates cancer growth and progression.

Panneerdoss Subbarayalu , Eedunuri Vijay K , Yadav Pooja , Timilsina Santosh , Rajamanickam Subapriya , Viswanadhapalli Suryavathi , Abdelfattah Nourhan , Onyeagucha Benjamin C , Cui Xiadong , Lai Zhao , Mohammad Tabrez A , Gupta Yogesh K , Huang Tim Hui-Ming , Huang Yufei , Chen Yidong , Rao Manjeet K ,

[30300138] Correction: Repeated superovulation increases the risk of osteoporosis and cardiovascular diseases by accelerating ovarian aging in mice.

Zhang Jinjin , Lai Zhiwen , Shi Liangyan , Tian Yong , Luo Aiyue , Xu Zheyuan , Ma Xiangyi , Wang Shixuan ,

[30298088] Medical Image Classification Based on Deep Features Extracted by Deep Model and Statistic Feature Fusion with Multilayer Perceptron.

Lai ZhiFei , Deng HuiFang ,

[30292647] Structural and functional profiles of the gut microbial community in polycystic ovary syndrome with insulin resistance (IR-PCOS): a pilot study.

Zeng Bo , Lai Zhiwen , Sun Lijin , Zhang Zhongbao , Yang Jianhua , Li Zaixin , Lin Jie , Zhang Zhi ,

[30289708] Crystalline 2D Covalent Organic Framework Membranes for High-Flux Organic Solvent Nanofiltration.

Shinde Digambar B , Sheng Guan , Li Xiang , Ostwal Mayur , Emwas Abdul-Hamid , Huang Kuo-Wei , Lai Zhiping ,

[30272984] Cobalt-Catalyzed Selective Hydrogenation of Nitriles to Secondary Imines.

Li Huaifeng , Al-Dakhil Abdullah , Lupp Daniel , Gholap Sandeep Suryabhan , Lai Zhiping , Liang Lan-Chang , Huang Kuo-Wei ,

[30243332] Isolated Conjunctival Lymphangioma.

Trese Matthew G J , Lai Zongshan , Gupta Chirag ,

[30238949] Efficient electrochemical transformation of CO to C/C chemicals on benzimidazole-functionalized copper surfaces.

Zhong Shenghong , Yang Xiulin , Cao Zhen , Dong Xinglong , Kozlov Sergey M , Falivene Laura , Huang Jing-Kai , Zhou Xiaofeng , Hedhili Mohamed N , Lai Zhiping , Huang Kuo-Wei , Han Yu , Cavallo Luigi , Li Lain-Jong ,

[30238519] Intestinal microbiota profiling and predicted metabolic dysregulation in psoriasis patients.

Chen Yi-Ju , Ho Hsiu J , Tseng Ching-Hung , Lai Zi-Lun , Shieh Jeng-Jer , Wu Chun-Ying ,

[30238219] Growth performance, lipid metabolism, and health status of grass carp (Ctenopharyngodon idella) fed three different forms of sodium butyrate.

Zhou Ji Shu , Guo Pan , Yu Hai Bo , Ji Hong , Lai Zhou Wen , Chen Yi An ,

[30207639] Single-Site Ruthenium Pincer Complex Knitted into Porous Organic Polymers for Dehydrogenation of Formic Acid.

Wang Xinbo , Ling Eleanor Ang Pei , Guan Chao , Zhang Qinggang , Wu Wenting , Liu Pengxin , Zheng Nanfeng , Zhang Daliang , Lopatin Sergei , Lai Zhiping , Huang Kuo-Wei ,

[30193598] [Correlation of Matrix Metalloproteinases-9 with Microemboli Shedding in Carotid Endarterectomy].

Wu Li-Fei , Lai Zhi-Chao , Li Tian-Jia , Wang Zi-Jun , Shao Lei , Liu Bao ,

[30191826] Sirolimus for systemic lupus erythematosus - Authors' reply.

Perl Andras , Lai Zhi-Wei , Kelly Ryan , Faraone Stephen V , Phillips Paul E ,

[30181179] Astrocyte Elevated Gene-1 Regulates Macrophage Activation in Hepatocellular Carcinogenesis.

Robertson Chadia L , Mendoza Rachel G , Jariwala Nidhi , Dozmorov Mikhail , Mukhopadhyay Nitai D , Subler Mark A , Windle Jolene J , Lai Zhao , Fisher Paul B , Ghosh Shobha , Sarkar Devanand ,

[30176594] Jointly Sparse Hashing for Image Retrieval.

Lai Zhihui , Chen Yudong , Wu Jian , Wong Wai Keung , Shen Fumin ,

[30175825] Diverse catalytic reactivity of a dearomatized PNP*-nickel hydride pincer complex towards CO reduction.

Li Huaifeng , Gonçalves Théo P , Zhao Qianyi , Gong Dirong , Lai Zhiping , Wang Zhixiang , Zheng Junrong , Huang Kuo-Wei ,

[30152851] Estrogen restricts the apoptosis of endometrial stromal cells by promoting TSLP secretion.

Yang Hui-Li , Chang Kai-Kai , Mei Jie , Zhou Wen-Jie , Liu Li-Bing , Yao Li , Meng Yi , Wang Ming-Yan , Ha Si-Yao , Lai Zhen-Zhen , Ye Jiang-Feng , Li Da-Jin , Li Ming-Qing ,

[30142690] Exploration of the effect of blue light on microRNAs involved in the accumulation of functional metabolites of longan embryonic calli through RNA-sequencing.

Li Hansheng , Chen Xiaohui , Wang Yun , Yao Deheng , Lin Yuling , Lai Zhongxiong ,

[30134213] The Kobresia pygmaea ecosystem of the Tibetan highlands - Origin, functioning and degradation of the world's largest pastoral alpine ecosystem: Kobresia pastures of Tibet.

Miehe Georg , Schleuss Per-Marten , Seeber Elke , Babel Wolfgang , Biermann Tobias , Braendle Martin , Chen Fahu , Coners Heinz , Foken Thomas , Gerken Tobias , Graf Hans-F , Guggenberger Georg , Hafner Silke , Holzapfel Maika , Ingrisch Johannes , Kuzyakov Yakov , Lai Zhongping , Lehnert Lukas , Leuschner Christoph , Li Xiaogang , Liu Jianquan , Liu Shibin , Ma Yaoming , Miehe Sabine , Mosbrugger Volker , Noltie Henry J , Schmidt Joachim , Spielvogel Sandra , Unteregelsbacher Sebastian , Wang Yun , Willinghöfer Sandra , Xu Xingliang , Yang Yongping , Zhang Shuren , Opgenoorth Lars , Wesche Karsten ,

[30133116] LINC01287 regulates tumorigenesis and invasion via miR-298/MYB in hepatocellular carcinoma.

Mo Yichao , He Longguang , Lai Zeru , Wan Zhiheng , Chen Qinshou , Pan Sibo , Li Liangfu , Li Dasheng , Huang Junwei , Xue Fan , Che Siyao ,

[30110985] Seed-Specific Gene MOTHER of FT and TFL1(MFT) Involved in Embryogenesis, Hormones and Stress Responses in Dimocarpus longan Lour.

Chen Yukun , Xu Xiaoping , Chen Xiaohui , Chen Yan , Zhang Zihao , Xuhan Xu , Lin Yuling , Lai Zhongxiong ,

[30109096] Identification and characterization of circular RNAs in Qinchuan cattle testis.

Gao Yuan , Wu Mingli , Fan Yingzhi , Li Shipeng , Lai Zhenyu , Huang Yongzhen , Lan Xianyong , Lei Chuzhao , Chen Hong , Dang Ruihua ,

[30100050] Polytrauma independent of therapeutic intervention alters the gastrointestinal microbiome.

Nicholson Susannah E , Merrill Daniel , Zhu Caroline , Burmeister David M , Zou Yi , Lai Zhao , Darlington Daniel N , Lewis Aaron M , Newton Larry , Scroggins Shannon , Eastridge Brian J , Schwacha Martin G ,

[30098076] The protective effect of melatonin on brain ischemia and reperfusion in rats and humans: In vivo assessment and a randomized controlled trial.

Zhao Zhewei , Lu Chengran , Li Tianjia , Wang Wenda , Ye Wei , Zeng Rong , Ni Leng , Lai Zhichao , Wang Xuebin , Liu Changwei ,

[30081648] Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder among Children and Adolescents following Road Traffic Accidents: A Meta-Analysis.

Dai Wenjie , Liu Aizhong , Kaminga Atipatsa C , Deng Jing , Lai Zhiwei , Wen Shi Wu ,

[30046610] Electroacupuncture Improves Intestinal Dysfunction in Septic Patients: A Randomised Controlled Trial.

Meng Jian-Biao , Jiao Yan-Na , Zhang Geng , Xu Xiu-Juan , Ji Chun-Lian , Hu Ma-Hong , Lai Zhi-Zhen , Zhang Ming ,

[30038873] Effects of supplemental lighting with different light qualities on growth and secondary metabolite content of .

Wang Wei , Su Minghua , Li Huihua , Zeng Biyu , Chang Qiang , Lai Zhongxiong ,

[30022119] Shieldin complex promotes DNA end-joining and counters homologous recombination in BRCA1-null cells.

Dev Harveer , Chiang Ting-Wei Will , Lescale Chloe , de Krijger Inge , Martin Alistair G , Pilger Domenic , Coates Julia , Sczaniecka-Clift Matylda , Wei Wenming , Ostermaier Matthias , Herzog Mareike , Lam Jonathan , Shea Abigail , Demir Mukerrem , Wu Qian , Yang Fengtang , Fu Beiyuan , Lai Zhongwu , Balmus Gabriel , Belotserkovskaya Rimma , Serra Violeta , O'Connor Mark J , Bruna Alejandra , Beli Petra , Pellegrini Luca , Caldas Carlos , Deriano Ludovic , Jacobs Jacqueline J L , Galanty Yaron , Jackson Stephen P ,

[30007819] Metabolic Biosynthesis Pathways Identified from Fecal Microbiome Associated with Prostate Cancer.

Liss Michael A , White James Robert , Goros Martin , Gelfond Jonathan , Leach Robin , Johnson-Pais Teresa , Lai Zhao , Rourke Elizabeth , Basler Joseph , Ankerst Donna , Shah Dimpy P ,

[30001751] LINC01287/miR-298/STAT3 feedback loop regulates growth and the epithelial-to-mesenchymal transition phenotype in hepatocellular carcinoma cells.

Mo Yichao , He Longguang , Lai Zeru , Wan Zhiheng , Chen Qinshou , Pan Sibo , Li Liangfu , Li Dasheng , Huang Junwei , Xue Fan , Che Siyao ,

[29995937] Genome-wide identification and characterization of the CKII gene family in the cultivated banana cultivar (Musa spp. cv Tianbaojiao) and the wild banana (Musa itinerans).

Liu Weihua , Lin Zhengchun , Liu Yanying , Lin Yuling , Xu XuHan , Lai Zhongxiong ,

[29994294] Low-Rank 2-D Neighborhood Preserving Projection for Enhanced Robust Image Representation.

Lu Yuwu , Lai Zhihui , Li Xuelong , Wong Wai Keung , Yuan Chun , Zhang David ,

[29993753] Radial Basis Functions With Adaptive Input and Composite Trend Representation for Portfolio Selection.

Lai Zhao-Rong , Dai Dao-Qing , Ren Chuan-Xian , Huang Ke-Kun ,

[29990667] Association between sexual minority status and suicidal behavior among Chinese adolescents: A moderated mediation model.

Huang Yeen , Li Pengsheng , Lai Zhisheng , Jia Xiaofei , Xiao Di , Wang Tian , Guo Lan , Lu Ciyong ,

[29985922] Genome-wide identification and characterization of mRNAs and lncRNAs involved in cold stress in the wild banana (Musa itinerans).

Liu Weihua , Cheng Chunzhen , Lin Yuling , XuHan Xu , Lai Zhongxiong ,

[29975434] Free-Standing 2D Hexagonal Aluminum Nitride Dielectric Crystals for High-Performance Organic Field-Effect Transistors.

Yang Fangxu , Jin Lei , Sun Lingjie , Ren Xiaochen , Duan Xiaoli , Cheng Hongjuan , Xu Yongkuan , Zhang Xiaotao , Lai Zhanping , Chen Wei , Dong Huanli , Hu Wenping ,

[29962041] Oxygen-Vacancy and Surface Modulation of Ultrathin Nickel Cobaltite Nanosheets as a High-Energy Cathode for Advanced Zn-Ion Batteries.

Zeng Yinxiang , Lai Zhengzhe , Han Yi , Zhang Haozhe , Xie Shilei , Lu Xihong ,

[29958558] TLS11a Aptamer/CD3 Antibody Anti-Tumor System for Liver Cancer.

Hu Zixi , He Jian , Gong Wenlin , Zhou Nuo , Zhou Sufang , Lai Zongqiang , Zheng Rong , Wang Yiwei , Yang Xiaomei , Yang Wei , Zhong Liping , Lu Xiaoling , Zhao Yongxiang ,

 

GENTAUR Belgium BVBA BE0473327336
Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM
Tel 0032 16 58 90 45

Fax 0032 16 50 90 45
info@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

GENTAUR Ltd.
Unicorn House, Station Cl
Hertfordshire, Potters Bar EN6 1TL
Whetstone London N20 9BH
Tel 020 3393 8531 Fax 020 8445 9411
uk@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

 

 
GENTAUR France SARL
9, rue Lagrange, 75005 Paris
Tel 01 43 25 01 50

Fax 01 43 25 01 60
RCS Paris B 484 237 888

SIRET 48423788800017
RIB 30004 00187 00010092253 10
BNP PARIBAS PARIS PL MAUBERT BIC BNPAFRPPPRG
IBAN FR76 3000 4001 8700 0100 9225 310
france@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

GENTAUR GmbH
Marienbongard 20
52062 Aachen Deutschland
Support Karolina Elandt
Tel: 0035929830070
Fax: (+49) 241 56 00 47 88

Logistic :0241 40 08 90 86
Bankleitzahl 39050000
IBAN lautet DE8839050000107569353
Handelsregister Aachen HR B 16058
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer *** DE 815175831
Steuernummer 201/5961/3925
de@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

GENTAUR U.S.A
Genprice Inc, Logistics
547, Yurok Circle
San Jose, CA 95123
CA 95123
Tel (408) 780-0908,
Fax (408) 780-0908,
sales@genprice.com

Genprice Inc, Invoices and accounting
6017 Snell Ave, Ste 357
San Jose, CA 95123
GENTAUR Nederland BV
NL850396268B01 KVK nummer 52327027
Kuiper 1
5521 DG Eersel Nederland
Tel:  0208-080893  Fax: 0497-517897
nl@gentaur.com | Gentaur | Gentaur
IBAN: NL04 RABO 0156 9854 62   SWIFT RABONL2U


GENTAUR Spain
tel:0911876558
spain@gentaur.com | Gentaur | Gentaur


ГЕНТАУЪР БЪЛГАРИЯ
ID # 201 358 931 /BULSTAT
София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 53 вх. В, ет. 2
Tel 0035924682280 Fax 0035924808322
e-mail: Sofia@gentaur.com | Gentaur | Gentaur
IBAN: BG11FINV91501014771636
BIC: FINVBGSF

GENTAUR Poland Sp. z o.o.


ul. Grunwaldzka 88/A m.2
81-771 Sopot, Poland
TEL Gdansk 058 710 33 44 FAX  058 710 33 48              

poland@gentaur.com | Gentaur | Gentaur

Other countries

Österreich +43720880899

Canada Montreal +15149077481

Ceská republika Praha +420246019719

Danmark +4569918806

Finland Helsset +358942419041

Magyarország Budapest +3619980547

Ireland Dublin+35316526556

Luxembourg+35220880274

Norge Oslo+4721031366

Sverige Stockholm+46852503438

Schweiz Züri+41435006251

US New York+17185132983

GENTAUR Italy
SRL IVA IT03841300167
Piazza Giacomo Matteotti, 6
24122 Bergamo Tel 02 36 00 65 93
Fax 02 36 00 65 94
italia@gentaur.com | Gentaur | Gentaur