Did you know ? If you order before Friday 14h we deliver 90PCT of the the time next Tuesday, Gentaur another in time delivery


Hayashi H 's Articles

[31312946] Perioperative Allogeneic Blood Transfusion Does not Influence Patient Survival After Hepatectomy for Hepatocellular Carcinoma: A Propensity Score Matching Analysis.

Yamashita Yo-Ichi , Hayashi Hiromitsu , Imai Katsunori , Okabe Hirohisa , Nakagawa Shigeki , Kitamura Fumimasa , Uemura Norio , Nakao Yosuke , Yusa Toshihiko , Itoyama Rumi , Yamao Takanobu , Umesaki Naoki , Miyata Tatsunori , Chikamoto Akira , Shimokawa Mototsugu , Baba Hideo ,

[31308318] Plasma Globotriaosylsphingosine Level as a Primary Screening Target for Fabry Disease in Patients With Left Ventricular Hypertrophy.

Yamashita Satoshi , Saotome Masao , Satoh Hiroshi , Kajihara Jun , Mochizuki Yusaku , Mizuno Kimito , Nobuhara Mamoru , Miyajima Keisuke , Kumazawa Azumi , Tominaga Hiromutsu , Takase Hiroyuki , Tawarahara Kei , Wakahara Nobuyuki , Matsunaga Masaki , Wakabayashi Yasushi , Matsumoto Yuji , Terada Hajime , Sano Makoto , Ohtani Hayato , Urushida Tsuyoshi , Hayashi Hideharu , Ishii Satoshi , Maruyama Hiroki , Maekawa Yuichiro ,

[31293508] Assessment of Amyloid Deposition in Patients With Probable REM Sleep Behavior Disorder as a Prodromal Symptom of Dementia With Lewy Bodies Using PiB-PET.

Kobayashi Ryota , Hayashi Hiroshi , Kawakatsu Shinobu , Okamura Nobuyuki , Yoshioka Masanori , Otani Koichi ,

[31289637] Single incision laparoscopic surgery (SILS) for Meckel's diverticulum.

Kuramoto Kunitaka , Nakahara Osamu , Maeda Yuto , Kumamoto Sayahito , Tsuji Akira , Hayashida Shintaro , Oya Yuki , Shibata Hidekatsu , Iizaka Masayoshi , Tomiyasu Shinjiro , Hayashi Hironori , Inomata Yukihiro , Baba Hideo ,

[31289066] Safety and efficacy of amnion-derived mesenchymal stem cells (AM01) in patients with steroid-refractory acute graft-versus-host disease after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation: a study protocol for a phase I/II Japanese trial.

Yamahara Kenichi , Hamada Akiko , Soma Toshihiro , Okamoto Rika , Okada Masaya , Yoshihara Satoshi , Yoshihara Kyoko , Ikegame Kazuhiro , Tamaki Hiroya , Kaida Katsuji , Inoue Takayuki , Ohsugi Yuko , Nishikawa Hiroki , Hayashi Hiroshi , Ito Yoichi M , Iijima Hiroaki , Ohnishi Shunsuke , Hashimoto Daigo , Isoe Toshiyuki , Teshima Takanori , Ogawa Hiroyasu , Sato Norihiro , Fujimori Yoshihiro ,

[31277605] Simultaneous cardio-cerebral embolization associated with atrial fibrillation: a case report.

Abe Soichiro , Tanaka Kanta , Yamagami Hiroshi , Sonoda Kazutaka , Hayashi Hiroya , Yoneda Shuichi , Toyoda Kazunori , Koga Masatoshi ,

[31267224] Collagen gel droplet-embedded culture drug sensitivity test (CD-DST) predicts the effect of adjuvant chemotherapy on pancreatic cancer.

Ariake Kyohei , Motoi Fuyuhiko , Mizuma Masamichi , Ohtsuka Hideo , Hayashi Hiroki , Nakagawa Kei , Hata Tatsuo , Mitachi Katsutaka , Naitoh Takeshi , Kamei Takashi , Unno Michiaki ,

[31255428] Multiple intubation attempts in the emergency department and in-hospital mortality: A retrospective observational study.

Yamanaka Syunsuke , Goldman Ran D , Goto Tadahiro , Hayashi Hiroyuki ,

[31242302] Phase I/II study of intermitted erlotinib in combination with docetaxel in patients with recurrent non-small cell lung cancer (WJOG4708L).

Kimura Tatsuo , Kawaguchi Tomoya , Chiba Yasutaka , Yoshioka Hiroshige , Watanabe Katsuya , Kijima Takashi , Kogure Yoshihito , Oguri Tetsuya , Yoshimura Naruo , Niwa Takashi , Kasai Takashi , Hayashi Hidetoshi , Ono Akira , Asai Kazuhisa , Tanaka Hiroshi , Yano Seiji , Yamamoto Nobuyuki , Nakanishi Yoichi , Nakagawa Kazuhiko ,

[31235957] Stimulation of asymbiotic sporulation in arbuscular mycorrhizal fungi by fatty acids.

Kameoka Hiromu , Tsutsui Ippo , Saito Katsuharu , Kikuchi Yusuke , Handa Yoshihiro , Ezawa Tatsuhiro , Hayashi Hideo , Kawaguchi Masayoshi , Akiyama Kohki ,

[31235242] Aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD): Current understanding of AERD.

Taniguchi Masami , Mitsui Chihiro , Hayashi Hiroaki , Ono Emiko , Kajiwara Keiichi , Mita Haruhisa , Watai Kentaro , Kamide Yosuke , Fukutomi Yuma , Sekiya Kiyoshi , Higashi Noritaka ,

[31230055] Authors' Reply: Clinical Implication of a V Wave in the Pulmonary Capillary Wedge Pressure Waveform.

Hayashi Hideyuki , Abe Yukio ,

[31227899] Correlation between metamorphopsia and disorganization of the retinal inner layers in eyes with diabetic macular edema.

Nakano Eri , Ota Toru , Jingami Yoko , Nakata Isao , Hayashi Hisako , Yamashiro Kenji ,

[31226972] Technique for secondary modification after maxillary resection and reconstruction for soft tissue flap fixation before prosthesis addition: a case report.

Abe Atsushi , Kurita Kenichi , Hayashi Hiroki , Ito Yu ,

[31222668] Metastasis of ovarian cancer to the bile duct: a case report.

Shijo Masahiro , Fukase Koji , Ohtsuka Hideo , Ariake Kyohei , Masuda Kunihiro , Ishida Masaharu , Mizuma Masamichi , Nakagawa Kei , Hayashi Hiroki , Morikawa Takanori , Motoi Fuyuhiko , Naitoh Takeshi , Unno Michiaki ,

[31218770] Randomized phase II trial of survivin 2B peptide vaccination for patients with HLA-A24-positive pancreatic adenocarcinoma.

Shima Hiroaki , Tsurita Giichiro , Wada Satoshi , Hirohashi Yoshihiko , Yasui Hiroshi , Hayashi Hiroshi , Miyakoshi Takashi , Watanabe Kazue , Murai Aiko , Asanuma Hiroko , Tokita Serina , Kubo Terufumi , Nakatsugawa Munehide , Kanaseki Takayuki , Tsukahara Tomohide , Nakae Yutaka , Sugita Osamu , Ito Yoichi M , Ota Yasunori , Kimura Yasutoshi , Kutomi Goro , Hirata Koichi , Mizuguchi Toru , Imai Kohzoh , Takemasa Ichiro , Sato Noriyuki , Torigoe Toshihiko ,

[31218167] Hypogenesis of right hepatic lobe in a laparoscopic cholecystectomy for acute gallstone cholecystitis: A case report.

Fujimoto Yuka , Ohya Yuki , Irie Tomoaki , Kumamoto Sayahito , Tuji Akira , Nakamura Shinichi , Shibata Hidekatsu , Kuramoto Kunitaka , Hayashi Hironori , Araki Yushi , Iizaka Masayoshi , Tomiyasu Shinjiro , Inomata Yukihiro ,

[31211602] Reply to A.-M. Conway et al.

Hayashi Hidetoshi , Nishio Kazuto , Nakagawa Kazuhiko ,

[31193597] Cardiovascular Outcomes in Patients With Previous Myocardial Infarction and Mild Diabetes Mellitus Following Treatment With Pioglitazone: Reports of a Randomised Trial From The Japan Working Group for the Assessment Whether ioglitazone rotects DM Patients gainst e-Infarction (PPAR Study).

Asakura Masanori , Kim Jiyoong , Asanuma Hiroshi , Nakama Yasuharu , Tsukahara Kengo , Higashino Yorihiko , Ishikawa Tetsuya , Koba Shinji , Tsujimoto Mitsuru , Himeno Hideo , Maruyama Yasuyuki , Ookusa Takanori , Yoda Shunichi , Suzuki Hiroshi , Okubo Shinji , Shimizu Makoto , Hashimoto Yuji , Satake Kazuo , Fujino Susumu , Uzui Hiroyasu , Nagai Yoshiyuki , Kohno Tohru , Mizuno Sumio , Nakahama Makoto , Kanaya Hounin , Murohara Toyoaki , Fukui Kazuki , Takase Hiroyuki , Ohte Nobuyuki , Shiono Takaaki , Fukunami Masatake , Endo Tsutomu , Sawada Reimin , Fujii Kenshi , Takeuchi Motoshi , Ikeda Shuntaro , Mizuno Koichi , Uematsu Masaaki , Matsubara Taku , Yano Shoji , Takahashi Jun , Ueda Kousei , Kinoshita Yoshihiko , Tamita Koichi , Hayashi Hideki , Hamasaki Toshimitsu , Kitakaze Masafumi , ,

[31189882] Non-coding cis-element of Period2 is essential for maintaining organismal circadian behaviour and body temperature rhythmicity.

Doi Masao , Shimatani Hiroyuki , Atobe Yuta , Murai Iori , Hayashi Hida , Takahashi Yukari , Fustin Jean-Michel , Yamaguchi Yoshiaki , Kiyonari Hiroshi , Koike Nobuya , Yagita Kazuhiro , Lee Choogon , Abe Manabu , Sakimura Kenji , Okamura Hitoshi ,

[31185483] Relationship between History of Ischemic Stroke and All-Cause Mortality in Incident Dialysis Patients.

Kojima Masayasu , Inaguma Daijo , Koide Shigehisa , Koshi-Ito Eri , Takahashi Kazuo , Hayashi Hiroki , Tsuboi Naotake , Hasegawa Midori , Yuzawa Yukio ,

[31185091] Anomalous origin of the coronary artery coursing between the great vessels presenting with a cardiovascular event (J-CONOMALY Registry).

Nagashima Koichi , Hiro Takafumi , Fukamachi Daisuke , Okumura Yasuo , Watanabe Ichiro , Hirayama Atsushi , Tanaka Masashi , Tanaka Tomofumi , Takamisawa Itaru , Taguchi Isao , Sato Akira , Aonuma Kazutaka , Fukamizu Seiji , Nakada Akihiro , Watanabe Atsuyuki , Amioka Naofumi , Suzuki Yasuyuki , Matsumoto Naoya , Koizumi Junichi , Kumagai Kazuya , Naya Masanao , Higuchi Yoshiharu , Naito Yoshiro , Masuyama Tohru , Kawamura Mitsuharu , Tsunoda Ryusuke , Suzuki Susumu , Ishii Hideki , Murohara Toyoaki , Shimizu Takeshi , Takeishi Yasuchika , Shiina Kazuki , Yamashita Jun , Imamura Tomohiko , Sumitomo Naokata , Noguchi Teruo , Aso Toshihide , Furukawa Kojiro , Yamauchi Yasuteru , Okishige Kaoru , Sakata Kenji , Yamagishi Masakazu , Shimizu Shigeo , Ohno Masakazu , Sugano Teruyasu , Matsumura Koichiro , Matsumoto Kensuke , Ozaki Kazuyuki , Hayashidani Shunji , Meno Hiroshi , Iwata Atsushi , Higuma Takumi , Tomita Hirofumi , Yoshino Hideaki , Taniai Seiichi , Shishido Koki , Murakami Masato , Negishi Koji , Nii Masaki , Wakatsuki Daisuke , Suzuki Hiroshi , Motoike Yuji , Ozaki Yukio , Nakazato Jun , Hayashi Hidemori , Higuchi Satoshi , Shoda Morio ,

[31183139] Kinetics and mechanism of selenate and selenite removal in solution by green rust-sulfate.

Onoguchi Aina , Granata Giuseppe , Haraguchi Daisuke , Hayashi Hiroshi , Tokoro Chiharu ,

[31167855] Effects of short-term smoking on lung function and airway hyper-responsiveness in young patients with untreated intermittent adult-onset asthma: retrospective cross-sectional study at a primary-tertiary care hospital in Japan.

Watai Kentaro , Sekiya Kiyoshi , Hayashi Hiroaki , Fukutomi Yuma , Taniguchi Masami ,

[31164226] Egocentric bias in emotional understanding of children and adults.

Hayashi Hajimu , Nishikawa Mina ,

[31164170] Aspergillus terreus spondylodiscitis following an abdominal stab wound: a case report.

Takagi Yasutaka , Yamada Hiroshi , Ebara Hidehumi , Hayashi Hiroyuki , Kidani Satoshi , Okamoto Shunro , Nakamura Yuta , Kitano Yoshiyuki , Kagechika Kenji , Demura Satoru , Ueno Takuro , Shimozaki Kengo , Tsuchiya Hiroyuki ,

[31155558] Field Survey of Glycyrrhiza Plants in Central Asia (5). Chemical Characterization of G. bucharica Collected in Tajikistan.

Hayashi Hiroaki , Yokoshima Keiko , Chiba Ren , Fujii Isao , Fattokhov Inoyat , Saidov Madibron ,

[31153382] Optimal use of antiplatelet agents, especially aspirin, in the perioperative management of colorectal cancer patients undergoing laparoscopic colorectal resection.

Yoshimoto Yasunori , Fujikawa Takahisa , Tanaka Akira , Hayashi Hideto , Shimoike Norihiro , Kawamoto Hiroshi , Nakasuga Chiyo , Yamamoto Tsunenori ,

[31144188] Validation of Functional Assessment for Liver Resection Considering Venous Occlusive Area after Extended Hepatectomy.

Nitta Hidetoshi , Kitano Yuki , Miyata Tatsunori , Nakagawa Shigeki , Mima Kosuke , Okabe Hirohisa , Hayashi Hiromitsu , Imai Katsunori , Yamashita Yo-Ichi , Chikamoto Akira , Beppu Toru , Baba Hideo ,

[31122068] Interpersonal Diffusion of Health Information: Health Information Mavenism among People Age 65 and over in Japan.

Hayashi Hana , Tan Andy S L , Kawachi Ichiro , Ishikawa Yoshiki , Kondo Katsunori , Kondo Naoki , Tsuboya Toru , Viswanath Kasisomayajula ,

[31118407] Infection of Helicobacter cinaedi Should be Treated for an Adequate Duration with Combined Antibiotic Therapy: Author's Reply.

Fujita Shunichi , Hayashi Hiroaki , Kodama Shoko , Mukai Tomoyuki , Morita Yoshitaka ,

[31109398] Color change in Perlodel tablets induced by LED lighting - photolysis of bromocriptine mesylate.

Yamashita S , Iguchi K , Noguchi Y , Sakai C , Yokoyama S , Ino Y , Hayashi H , Teramachi H , Sako M , Sugiyama T ,

[31105121] A case of severe pneumonitis with alveolar hemorrhage associated with herbal medicines.

Omori Miwako , Saito Yoshinobu , Miura Yukiko , Tanaka Toru , Kashiwada Takeru , Atsumi Kenichiro , Hayashi Hiroki , Minegishi Yuji , Fujita Kazue , Azuma Arata , Seike Masahiro , Gemma Akihiko ,

[31095780] Functional specialization of UDP-glycosyltransferase 73P12 in licorice to produce a sweet triterpenoid saponin, glycyrrhizin.

Nomura Yuhta , Seki Hikaru , Suzuki Tomonori , Ohyama Kiyoshi , Mizutani Masaharu , Kaku Tomomi , Tamura Keita , Ono Eiichiro , Horikawa Manabu , Sudo Hiroshi , Hayashi Hiroaki , Saito Kazuki , Muranaka Toshiya ,

[31094669] Quantification of staphylococcal enterotoxin type A in cow milk by using a stable isotope-labelled peptide via liquid chromatography-tandem mass spectrometry.

Koike Hiroshi , Kanda Maki , Hayashi Hiroshi , Matsushima Yoko , Ohba Yumi , Nakagawa Yukiko , Nagano Chieko , Sekimura Kotaro , Hirai Akihiko , Shindo Tetsuya , Otsuka Kenji , Kamiie Junichi , Sasamoto Takeo , Hashimoto Tsuneo ,

[31092444] Usefulness of 18-FDG PET/CT in Detecting Malignancy in Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms of the Pancreas.

Yamashita Yo-Ichi , Okabe Hirohisa , Hayashi Hiromitsu , Imai Katsunori , Nakagawa Shigeki , Nakao Yosuke , Yusa Toshihiko , Itoyama Rumi , Yama Takanobu , Umesaki Naoki , Arima Kota , Miyata Tatsunori , Chikamoto Akira , Baba Hideo ,

[31087751] Overcoming Steric Hindrance in Aryl-Aryl Homocoupling via On-Surface Copolymerization.

Urgel José I , Di Giovannantonio Marco , Gandus Guido , Chen Qiang , Liu Xunshan , Hayashi Hironobu , Ruffieux Pascal , Decurtins Silvio , Narita Akimitsu , Passerone Daniele , Yamada Hiroko , Liu Shi-Xia , Müllen Klaus , Pignedoli Carlo A , Fasel Roman ,

[31087550] [fam-] trastuzumab deruxtecan, antitumor activity is dependent on HER2 expression level rather than on HER2 amplification.

Takegawa Naoki , Tsurutani Junji , Kawakami Hisato , Yonesaka Kimio , Kato Ryoji , Haratani Koji , Hayashi Hidetoshi , Takeda Masayuki , Nonagase Yoshikane , Maenishi Osamu , Nakagawa Kazuhiko ,

[31085520] Novel protease inhibitors containing -5-modified -THF and aminobenzothiazole as P2 and P2' ligands that exert potent antiviral activity against highly multidrug-resistant HIV-1 with high genetic barrier against the emergence of drug resistance.

Takamatsu Yuki , Aoki Manabu , Bulut Haydar , Das Debananda , Amano Masayuki , Sheri Venkata Reddy , Kovari Ladislau C , Hayashi Hironori , Delino Nicole S , Ghosh Arun K , Mitsuya Hiroaki ,

[31079740] Separation of copper and polyvinyl chloride from thin waste electric cables: A combined PVC-swelling and centrifugal approach.

Xu Jing , Kumagai Shogo , Kameda Tomohito , Saito Yuko , Takahashi Kenshi , Hayashi Hiroshi , Yoshioka Toshiaki ,

[31061155] Novel Central Nervous System (CNS)-Targeting Protease Inhibitors for Drug-Resistant HIV Infection and HIV-Associated CNS Complications.

Amano Masayuki , Salcedo-Gómez Pedro Miguel , Yedidi Ravikiran S , Zhao Rui , Hayashi Hironori , Hasegawa Kazuya , Nakamura Tomofumi , Martyr Cuthbert D , Ghosh Arun K , Mitsuya Hiroaki ,

[31054844] Cultured Epidermal Autografts from Clinically Revertant Skin as a Potential Wound Treatment for Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa.

Matsumura Wakana , Fujita Yasuyuki , Shinkuma Satoru , Suzuki Shotaro , Yokoshiki Saki , Goto Hideki , Hayashi Hiroshi , Ono Kota , Inoie Masukazu , Takashima Shota , Nakayama Chihiro , Nomura Toshifumi , Nakamura Hideki , Abe Riichiro , Sato Norihiro , Shimizu Hiroshi ,

[31053475] Safety of artificial pancreas in hepato-biliary-pancreatic surgery: A prospective study.

Hayashi Hironori , Tajima Hidehiro , Hanazaki Kazuhiro , Takamura Hiroyuki , Gabata Ryosuke , Okazaki Mitsuyoshi , Ohbatake Yoshinao , Nakanuma Shinichi , Makino Isamu , Miyashita Tomoharu , Ninomiya Itasu , Fushida Sachio , Yoshimura Kenichi , Ohta Tetsuo ,

[31048889] Positioning the femoral bone socket and the tibial bone tunnel using a rectangular retro-dilator in anterior cruciate ligament reconstruction.

Hayashi Hiroteru , Kurosaka Daisaburo , Saito Mitsuru , Ikeda Ryo , Kubota Daisuke , Kayama Tomohiro , Hyakutake Takashi , Marumo Keishi ,

[31035110] Cytoplasmic R-peptide of murine leukemia virus envelope protein negatively regulates its interaction with the cell surface receptor.

Kubo Yoshinao , Izumida Mai , Togawa Kei , Zhang Fengmin , Hayashi Hideki ,

[31025830] Comparison Between the Internal and External Pressure Filtration Method of Cell-Free and Concentrated Ascites Reinfusion Therapy Using the Same Cancerous Ascites.

Yamada Sachie , Hasegawa Midori , Nii Norio , Kato Masao , Ohashi Atsushi , Suzuki Ryota , Komatsu Masakazu , Abe Kosei , Hata Yosuke , Takahashi Kazuo , Hayashi Hiroki , Koide Shigehisa , Tsuboi Naotake , Inaguma Daijo , Yuzawa Yukio ,

[31020901] Thirty-Day Readmission After Infective Endocarditis: Analysis From a Nationwide Readmission Database.

Morita Yusuke , Haruna Tetsuya , Haruna Yoshisumi , Nakane Eisaku , Yamaji Yuhei , Hayashi Hideyuki , Hanyu Michiya , Inoko Moriaki ,

[31016888] Enhancement of rat lymphatic lipid transport by glucose or amino acids ingestion.

Hayashi Hiroshi ,

[31014942] Efficacy and safety of endoscopic submucosal dissection for non-ampullary duodenal polyps: A systematic review and meta-analysis.

Watanabe Daisuke , Hayashi Hiroki , Kataoka Yuki , Hashimoto Tadayuki , Ichimasa Katsuro , Miyachi Hideyuki , Tanaka Shinwa , Toyonaga Takashi ,

[30993652] Conversion surgery for initially unresectable pancreatic ductal adenocarcinoma with synchronous liver metastasis after treatment with FOLFIRINOX.

Ozaki Kentaro , Hayashi Hiromitsu , Ikuta Yoshiaki , Masuda Toshiro , Akaboshi Shinichi , Ogata Kenichi , Matumoto Katsutaka , Ogawa Katsuhiro , Kamio Takihiro , Baba Hideo , Takamori Hiroshi ,

https://antibody-antibodies.com/ | https://gentaur.com/ | https://gen-script.com/ | https://diagenox.com/ | https://clonagen.com/ | http://gentaursearch.com/ | http://gentaurpub.com/ | https://gentaur-online.com/ | http://anti-anti-pdf.com/ | http://gentaur-worldwide.com/

 

Gentaur Belgium BVBA BE0473327336
Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM
Tel 0032 16 58 90 45

Fax 0032 16 50 90 45
[email protected] | Gentaur | Gentaur

Gentaur Ltd.
Unicorn House, Station Cl
Hertfordshire, Potters Bar EN6 1TL
Whetstone London N20 9BH
Tel 020 3393 8531 Fax 020 8445 9411
[email protected] | Gentaur | Gentaur

 

 
Gentaur France SARL
9, rue Lagrange, 75005 Paris
Tel 01 43 25 01 50

Fax 01 43 25 01 60
RCS Paris B 484 237 888

SIRET 48423788800017
RIB 30004 00187 00010092253 10
BNP PARIBAS PARIS PL MAUBERT BIC BNPAFRPPPRG
IBAN FR76 3000 4001 8700 0100 9225 310
[email protected] | Gentaur | Gentaur

Gentaur GmbH
Marienbongard 20
52062 Aachen Deutschland
Support Karolina Elandt
Tel: +49 0241 40 08 90 86, +49 0241 95 78 94 78, +49 0241 40 08 90 86
Fax: (+49) 241 56 00 47 88

Logistic :0241 40 08 90 86
Bankleitzahl 39050000
IBAN lautet DE8839050000107569353
Handelsregister Aachen HR B 16058
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer *** DE 815175831
Steuernummer 201/5961/3925
[email protected] | Gentaur | Gentaur

Gentaur U.S.A
Genprice Inc, Logistics
547, Yurok Circle
San Jose, CA 95123
CA 95123
Tel (408) 780-0908,
Fax (408) 780-0908,
[email protected]

Genprice Inc, Invoices and accounting
6017 Snell Ave, Ste 357
San Jose, CA 95123
Gentaur Nederland BV
NL850396268B01 KVK nummer 52327027
Kuiper 1
5521 DG Eersel Nederland
Tel:  0208-080893  Fax: 0497-517897
[email protected] | Gentaur | Gentaur
IBAN: NL04 RABO 0156 9854 62   SWIFT RABONL2U


Gentaur Spain
tel:0911876558
[email protected] | Gentaur | Gentaur


ГЕНТАУЪР БЪЛГАРИЯ
ID # 201 358 931 /BULSTAT
София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 53 вх. В, ет. 2
Tel 0035924682280 Fax 0035924808322
e-mail: [email protected] | Gentaur | Gentaur
IBAN: BG11FINV91501014771636
BIC: FINVBGSF

Gentaur Poland Sp. z o.o.


ul. Grunwaldzka 88/A m.2
81-771 Sopot, Poland
TEL Gdansk 058 710 33 44 FAX  058 710 33 48              

[email protected] | Gentaur | Gentaur

Other countries

Österreich +43720880899

Canada Montreal +15149077481

Ceská republika Praha +420246019719

Danmark +4569918806

Finland Helsset +358942419041

Magyarország Budapest +3619980547

Ireland Dublin+35316526556

Luxembourg+35220880274

Norge Oslo+4721031366

Sverige Stockholm+46852503438

Schweiz Züri+41435006251

US New York+17185132983

Gentaur Italy
SRL IVA IT03841300167
Piazza Giacomo Matteotti, 6
24122 Bergamo Tel 02 36 00 65 93
Fax 02 36 00 65 94
[email protected] | Gentaur | Gentaur