GENTAUR Belgium BVBA BE0473327336 Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM Tel 0032 16 58 90 45
GENTAUR U.S.A Genprice Inc,Logistics 547 Yurok Circle, SanJose, CA 95123
Tel (408) 780-0908, Fax (408) 780-0908, [email protected]

Index / SBI / Bioluminescent Imaging pCT-CD9-GFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD9 Tetraspanin Tag) /Product Detail : CYTO122-PA-1 Bioluminescent Imaging pCT-CD9-GFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD9 Tetraspanin Tag)
Related keywords:

#CYTO122-PA-1

Bioluminescent Imaging pCT-CD9-GFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD9 Tetraspanin Tag)

 Price: 659   EUR
748   USD
511   GBP

Product name : Bioluminescent Imaging pCT-CD9-GFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD9 Tetraspanin Tag)

Catalog number : CYTO122-PA-1

Quantity: 10 ug

Availability: Yes

Supplier name : SBI

Data sheet Data sheet : Ask more or other datasheet now !

About this Product :

Bioluminescent Imaging pCT-CD9-GFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD9 Tetraspanin Tag)
opis produktu
## product_name ## Jest on zbudowany z sześcio elementowej podstawy i trzech białek tworzących pierścień pozbawiony aktywności enzymatycznej oraz z podjednostek katalitycznych odpowiedzialnych za aktywność całego kompleksu.

Contact us about this product :

Our team will respond you as soon as possible !

Email :
Skype :
Name :
Phone :
address :
Question, Comment :
arrow security gentaurPlease retype this code below :
SBI \ Bioluminescent_Imaging__pCT_CD9_GFP_(pCMV,_Exosome_Secretory,_CD9_Tetraspanin_Tag) \ CYTO122_PA_1
Reload Image

Kits Elisa; taq POLYMERASE

Search in Google:

google

Share this page:
share on twitter rss feedsfacebookgoogle gentaurQuick order!
Enter catalog number :


Gentaur; yes we can