GENTAUR Belgium BVBA BE0473327336 Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM Tel 0032 16 58 90 45
GENTAUR U.S.A Genprice Inc,Logistics 547 Yurok Circle, SanJose, CA 95123
Tel (408) 780-0908, Fax (408) 780-0908, [email protected]

Index / SBI / pCT-CD81-RFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD81 Tetraspanin Tag) /Product Detail : CYTO125-VA-1 pCT-CD81-RFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD81 Tetraspanin Tag)
Related keywords:

#CYTO125-VA-1

pCT-CD81-RFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD81 Tetraspanin Tag)

 Price: 742   EUR
842   USD
576   GBP

Product name : pCT-CD81-RFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD81 Tetraspanin Tag)

Catalog number : CYTO125-VA-1

Quantity: >2x10^6 IFUs

Availability: Yes

Supplier name : SBI

Data sheet Data sheet : Ask more or other datasheet now !

About this Product :

pCT-CD81-RFP (pCMV, Exosome_Secretory, CD81 Tetraspanin Tag)
opis produktu
## product_name ## Jest on zbudowany z sześcio elementowej podstawy i trzech białek tworzących pierścień pozbawiony aktywności enzymatycznej oraz z podjednostek katalitycznych odpowiedzialnych za aktywność całego kompleksu.

Contact us about this product :

Our team will respond you as soon as possible !

Email :
Skype :
Name :
Phone :
address :
Question, Comment :
arrow security gentaurPlease retype this code below :
SBI \ pCT_CD81_RFP_(pCMV,_Exosome_Secretory,_CD81_Tetraspanin_Tag) \ CYTO125_VA_1
Reload Image

Kits Elisa; taq POLYMERASE

Search in Google:

google

Share this page:
share on twitter rss feedsfacebookgoogle gentaurQuick order!
Enter catalog number :


Gentaur; yes we can