GENTAUR Belgium BVBA BE0473327336 Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM Tel 0032 16 58 90 45
GENTAUR U.S.A Genprice Inc,Logistics 547 Yurok Circle, SanJose, CA 95123
Tel (408) 780-0908, Fax (408) 780-0908, [email protected]

Did you know ? If you order before Friday 14h we deliver 90PCT of the the time next Tuesday, Gentaur another in time delivery

Pubmed ID: 14702039
Publication Date: 2003/12/21

Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs.


As a base for human transcriptome and functional genomics, we created the "full-length long Japan" (FLJ) collection of sequenced human cDNAs. We determined the entire sequence of 21,243 selected clones and found that 14,490 cDNAs (10,897 clusters) were unique to the FLJ collection. About half of them (5,416) seemed to be protein-coding. Of those, 1,999 clusters had not been predicted by computational methods. The distribution of GC content of nonpredicted cDNAs had a peak at approximately 58% compared with a peak at approximately 42%for predicted cDNAs. Thus, there seems to be a slight bias against GC-rich transcripts in current gene prediction procedures. The rest of the cDNAs unique to the FLJ collection (5,481) contained no obvious open reading frames (ORFs) and thus are candidate noncoding RNAs. About one-fourth of them (1,378) showed a clear pattern of splicing. The distribution of GC content of noncoding cDNAs was narrow and had a peak at approximately 42%, relatively low compared with that of protein-coding cDNAs.
Authors: Ota Toshio , Suzuki Yutaka , Nishikawa Tetsuo , Otsuki Tetsuji , Sugiyama Tomoyasu , Irie Ryotaro , Wakamatsu Ai , Hayashi Koji , Sato Hiroyuki , Nagai Keiichi , Kimura Kouichi , Makita Hiroshi , Sekine Mitsuo , Obayashi Masaya , Nishi Tatsunari , Shibahara Toshikazu , Tanaka Toshihiro , Ishii Shizuko , Yamamoto Jun-ichi , Saito Kaoru , Kawai Yuri , Isono Yuko , Nakamura Yoshitaka , Nagahari Kenji , Murakami Katsuhiko , Yasuda Tomohiro , Iwayanagi Takao , Wagatsuma Masako , Shiratori Akiko , Sudo Hiroaki , Hosoiri Takehiko , Kaku Yoshiko , Kodaira Hiroyo , Kondo Hiroshi , Sugawara Masanori , Takahashi Makiko , Kanda Katsuhiro , Yokoi Takahide , Furuya Takako , Kikkawa Emiko , Omura Yuhi , Abe Kumi , Kamihara Kumiko , Katsuta Naoko , Sato Kazuomi , Tanikawa Machiko , Yamazaki Makoto , Ninomiya Ken , Ishibashi Tadashi , Yamashita Hiromichi , Murakawa Katsuji , Fujimori Kiyoshi , Tanai Hiroyuki , Kimata Manabu , Watanabe Motoji , Hiraoka Susumu , Chiba Yoshiyuki , Ishida Shinichi , Ono Yukio , Takiguchi Sumiyo , Watanabe Susumu , Yosida Makoto , Hotuta Tomoko , Kusano Junko , Kanehori Keiichi , Takahashi-Fujii Asako , Hara Hiroto , Tanase Tomo-o , Nomura Yoshiko , Togiya Sakae , Komai Fukuyo , Hara Reiko , Takeuchi Kazuha , Arita Miho , Imose Nobuyuki , Musashino Kaoru , Yuuki Hisatsugu , Oshima Atsushi , Sasaki Naokazu , Aotsuka Satoshi , Yoshikawa Yoko , Matsunawa Hiroshi , Ichihara Tatsuo , Shiohata Namiko , Sano Sanae , Moriya Shogo , Momiyama Hiroko , Satoh Noriko , Takami Sachiko , Terashima Yuko , Suzuki Osamu , Nakagawa Satoshi , Senoh Akihiro , Mizoguchi Hiroshi , Goto Yoshihiro , Shimizu Fumio , Wakebe Hirokazu , Hishigaki Haretsugu , Watanabe Takeshi , Sugiyama Akio , Takemoto Makoto , Kawakami Bunsei , Yamazaki Masaaki , Watanabe Koji , Kumagai Ayako , Itakura Shoko , Fukuzumi Yasuhito , Fujimori Yoshifumi , Komiyama Megumi , Tashiro Hiroyuki , Tanigami Akira , Fujiwara Tsutomu , Ono Toshihide , Yamada Katsue , Fujii Yuka , Ozaki Kouichi , Hirao Maasa , Ohmori Yoshihiro , Kawabata Ayako , Hikiji Takeshi , Kobatake Naoko , Inagaki Hiromi , Ikema Yasuko , Okamoto Sachiko , Okitani Rie , Kawakami Takuma , Noguchi Saori , Itoh Tomoko , Shigeta Keiko , Senba Tadashi , Matsumura Kyoka , Nakajima Yoshie , Mizuno Takae , Morinaga Misato , Sasaki Masahide , Togashi Takushi , Oyama Masaaki , Hata Hiroko , Watanabe Manabu , Komatsu Takami , Mizushima-Sugano Junko , Satoh Tadashi , Shirai Yuko , Takahashi Yukiko , Nakagawa Kiyomi , Okumura Koji , Nagase Takahiro , Nomura Nobuo , Kikuchi Hisashi , Masuho Yasuhiko , Yamashita Riu , Nakai Kenta , Yada Tetsushi , Nakamura Yusuke , Ohara Osamu , Isogai Takao , Sugano Sumio ,

Reference:

  1. ncbi.nlm.nih.gov. [Last access 2003/12/21].

Related products :

Catalog number Product name Quantity
20-S-3010-6 Full-length Sequencing kb
GEN-1000-01 Generix™, Complete core PCR mastermix containing Full length Taq polymerase and dNTP nucleotides
PR-890 Proteins: p53GST full length GST-tagged Tumor Protein p53 (full length)human, recombinant, E. coli 10
PR-890 p53GST full length GST-tagged Tumor Protein p53 (full length) human, recombinant, E. coli 10
28-698 This protein was disclosed by the RIKEN Mouse Gene Encyclopaedia Project, a systematic approach to determining the full coding potential of the mouse genome, involves collection and sequencing of full 0.1 mg