Did you know ? If you order before Friday 14h we deliver 90PCT of the the time next Tuesday, Gentaur another in time delivery

Pubmed ID :14702039
Publication Date : //

Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs.


As a base for human transcriptome and functional genomics, we created the "full-length long Japan" (FLJ) collection of sequenced human cDNAs. We determined the entire sequence of 21,243 selected clones and found that 14,490 cDNAs (10,897 clusters) were unique to the FLJ collection. About half of them (5,416) seemed to be protein-coding. Of those, 1,999 clusters had not been predicted by computational methods. The distribution of GC content of nonpredicted cDNAs had a peak at approximately 58% compared with a peak at approximately 42%for predicted cDNAs. Thus, there seems to be a slight bias against GC-rich transcripts in current gene prediction procedures. The rest of the cDNAs unique to the FLJ collection (5,481) contained no obvious open reading frames (ORFs) and thus are candidate noncoding RNAs. About one-fourth of them (1,378) showed a clear pattern of splicing. The distribution of GC content of noncoding cDNAs was narrow and had a peak at approximately 42%, relatively low compared with that of protein-coding cDNAs.

Authors : Ota Toshio , Suzuki Yutaka , Nishikawa Tetsuo , Otsuki Tetsuji , Sugiyama Tomoyasu , Irie Ryotaro , Wakamatsu Ai , Hayashi Koji , Sato Hiroyuki , Nagai Keiichi , Kimura Kouichi , Makita Hiroshi , Sekine Mitsuo , Obayashi Masaya , Nishi Tatsunari , Shibahara Toshikazu , Tanaka Toshihiro , Ishii Shizuko , Yamamoto Jun-ichi , Saito Kaoru , Kawai Yuri , Isono Yuko , Nakamura Yoshitaka , Nagahari Kenji , Murakami Katsuhiko , Yasuda Tomohiro , Iwayanagi Takao , Wagatsuma Masako , Shiratori Akiko , Sudo Hiroaki , Hosoiri Takehiko , Kaku Yoshiko , Kodaira Hiroyo , Kondo Hiroshi , Sugawara Masanori , Takahashi Makiko , Kanda Katsuhiro , Yokoi Takahide , Furuya Takako , Kikkawa Emiko , Omura Yuhi , Abe Kumi , Kamihara Kumiko , Katsuta Naoko , Sato Kazuomi , Tanikawa Machiko , Yamazaki Makoto , Ninomiya Ken , Ishibashi Tadashi , Yamashita Hiromichi , Murakawa Katsuji , Fujimori Kiyoshi , Tanai Hiroyuki , Kimata Manabu , Watanabe Motoji , Hiraoka Susumu , Chiba Yoshiyuki , Ishida Shinichi , Ono Yukio , Takiguchi Sumiyo , Watanabe Susumu , Yosida Makoto , Hotuta Tomoko , Kusano Junko , Kanehori Keiichi , Takahashi-Fujii Asako , Hara Hiroto , Tanase Tomo-o , Nomura Yoshiko , Togiya Sakae , Komai Fukuyo , Hara Reiko , Takeuchi Kazuha , Arita Miho , Imose Nobuyuki , Musashino Kaoru , Yuuki Hisatsugu , Oshima Atsushi , Sasaki Naokazu , Aotsuka Satoshi , Yoshikawa Yoko , Matsunawa Hiroshi , Ichihara Tatsuo , Shiohata Namiko , Sano Sanae , Moriya Shogo , Momiyama Hiroko , Satoh Noriko , Takami Sachiko , Terashima Yuko , Suzuki Osamu , Nakagawa Satoshi , Senoh Akihiro , Mizoguchi Hiroshi , Goto Yoshihiro , Shimizu Fumio , Wakebe Hirokazu , Hishigaki Haretsugu , Watanabe Takeshi , Sugiyama Akio , Takemoto Makoto , Kawakami Bunsei , Yamazaki Masaaki , Watanabe Koji , Kumagai Ayako , Itakura Shoko , Fukuzumi Yasuhito , Fujimori Yoshifumi , Komiyama Megumi , Tashiro Hiroyuki , Tanigami Akira , Fujiwara Tsutomu , Ono Toshihide , Yamada Katsue , Fujii Yuka , Ozaki Kouichi , Hirao Maasa , Ohmori Yoshihiro , Kawabata Ayako , Hikiji Takeshi , Kobatake Naoko , Inagaki Hiromi , Ikema Yasuko , Okamoto Sachiko , Okitani Rie , Kawakami Takuma , Noguchi Saori , Itoh Tomoko , Shigeta Keiko , Senba Tadashi , Matsumura Kyoka , Nakajima Yoshie , Mizuno Takae , Morinaga Misato , Sasaki Masahide , Togashi Takushi , Oyama Masaaki , Hata Hiroko , Watanabe Manabu , Komatsu Takami , Mizushima-Sugano Junko , Satoh Tadashi , Shirai Yuko , Takahashi Yukiko , Nakagawa Kiyomi , Okumura Koji , Nagase Takahiro , Nomura Nobuo , Kikuchi Hisashi , Masuho Yasuhiko , Yamashita Riu , Nakai Kenta , Yada Tetsushi , Nakamura Yusuke , Ohara Osamu , Isogai Takao , Sugano Sumio ,

Related products :

Catalog number Product name Quantity
20-S-3010-6 Full-length Sequencing kb
GEN-1000-01 Generix™, Complete core PCR mastermix containing Full length Taq polymerase and dNTP nucleotides
PR-890 Proteins: p53GST full length GST-tagged Tumor Protein p53 (full length)human, recombinant, E. coli 10
PR-890 p53GST full length GST-tagged Tumor Protein p53 (full length) human, recombinant, E. coli 10
28-698 This protein was disclosed by the RIKEN Mouse Gene Encyclopaedia Project, a systematic approach to determining the full coding potential of the mouse genome, involves collection and sequencing of full 0.1 mg
28-700 This protein was disclosed by the RIKEN Mouse Gene Encyclopaedia Project, a systematic approach to determining the full coding potential of the mouse genome, involves collection and sequencing of full 0.1 mg
28-658 This protein was disclosed by the RIKEN Mouse Gene Encyclopaedia Project, a systematic approach to determining the full coding potential of the mouse genome, involves collection and sequencing of full 0.1 mg
28-657 This protein was disclosed by the RIKEN Mouse Gene Encyclopaedia Project, a systematic approach to determining the full coding potential of the mouse genome, involves collection and sequencing of full 0.1 mg
28-699 This protein was disclosed by the RIKEN Mouse Gene Encyclopaedia Project, a systematic approach to determining the full coding potential of the mouse genome, involves collection and sequencing of full 0.1 mg
28-688 This protein was disclosed by the RIKEN Mouse Gene Encyclopaedia Project, a systematic approach to determining the full coding potential of the mouse genome, involves collection and sequencing of full 0.1 mg
28-689 This protein was disclosed by the RIKEN Mouse Gene Encyclopaedia Project, a systematic approach to determining the full coding potential of the mouse genome, involves collection and sequencing of full 0.05 mg
28-659 This protein was disclosed by the RIKEN Mouse Gene Encyclopaedia Project, a systematic approach to determining the full coding potential of the mouse genome, involves collection and sequencing of full 0.1 mg
18-003-43987 Bone marrow macrophage cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone I830005M14 product tumor susceptibility gene 101. full in - 17 days embryo heart cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone 0.1 mg Protein A
18-003-44051 Bone marrow macrophage cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone I830005M14 product tumor susceptibility gene 101. full in - 17 days embryo heart cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone 0.1 mg Protein A
18-783-77930 RABBIT ANTI HUMAN MICROFIBRIL ASSOCIATED GLYCOPROTEIN 1 - MAGP-1; 0 day neonate lung cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone E030024J15 product microfibrillar-associated protein 2. full insert 1 ml
18-003-43952 Colon RCB-0549 Cle-H3 cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone G430032C11 product transcriptional regulator. SIN3B (yeast - 10 days neonate thymus cDNA. RIKEN full-length enriched library. clon 0.05 mg Aff Pur
18-003-43951 Colon RCB-0549 Cle-H3 cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone G430032C11 product transcriptional regulator. SIN3B (yeast - 10 days neonate thymus cDNA. RIKEN full-length enriched library. clon 0.1 mg Protein A
18-783-76338 RABBIT ANTI HUMAN CASPASE-9 (aa41-56) - Activated spleen cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone F830027I09 product caspase 9. full insert sequence Polyclonal 0.1 mg
18-783-76339 RABBIT ANTI HUMAN CASPASE-9 (aa299-318) - Activated spleen cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone F830027I09 product caspase 9. full insert sequence Polyclonal 0.1 mg
18-003-43982 Activated spleen cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone F830014H05 product T-box 21. full insert sequence - T-box 21 Polyclonal 0.1 mg Protein A
18-003-43988 12 days embryo embryonic body between diaphragm region and neck cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone 9430093B05 produ - 0 day neonate eyeball cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone 0.1 mg Protein A
RA101A-1 Full Spectrum Complete Transcriptome RNA Amplification Kit 10 reactions
18-003-44032 Activated spleen cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone F830228G03 product zinc fingers and homeoboxes protein 2. full - N_A Polyclonal 0.1 mg Protein A
18-003-43165 Adult male testis cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone 1700027M20 product spermatogenic Zip 1. full insert sequence - N_A Polyclonal 0.1 mg Protein A
18-003-43469 5 days embryo whole body cDNA. RIKEN full-length enriched library. clone I0C0003A04 product MYB binding protein (P160) 1a. full - N_A Polyclonal 0.1 mg Protein A


https://antibody-antibodies.com/ | https://gentaur.com/ | https://gen-script.com/ | https://diagenox.com/ | https://clonagen.com/ | http://gentaursearch.com/ | http://gentaurpub.com/ | https://gentaur-online.com/ | http://anti-anti-pdf.com/ | http://gentaur-worldwide.com/

 

Gentaur Belgium BVBA BE0473327336
Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM
Tel 0032 16 58 90 45

Fax 0032 16 50 90 45
[email protected] | Gentaur | Gentaur

Gentaur Ltd.
Unicorn House, Station Cl
Hertfordshire, Potters Bar EN6 1TL
Whetstone London N20 9BH
Tel 020 3393 8531 Fax 020 8445 9411
[email protected] | Gentaur | Gentaur

 

 
Gentaur France SARL
9, rue Lagrange, 75005 Paris
Tel 01 43 25 01 50

Fax 01 43 25 01 60
RCS Paris B 484 237 888

SIRET 48423788800017
RIB 30004 00187 00010092253 10
BNP PARIBAS PARIS PL MAUBERT BIC BNPAFRPPPRG
IBAN FR76 3000 4001 8700 0100 9225 310
[email protected] | Gentaur | Gentaur

Gentaur GmbH
Marienbongard 20
52062 Aachen Deutschland
Support Karolina Elandt
Tel: +49 0241 40 08 90 86, +49 0241 95 78 94 78, +49 0241 40 08 90 86
Fax: (+49) 241 56 00 47 88

Logistic :0241 40 08 90 86
Bankleitzahl 39050000
IBAN lautet DE8839050000107569353
Handelsregister Aachen HR B 16058
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer *** DE 815175831
Steuernummer 201/5961/3925
[email protected] | Gentaur | Gentaur

Gentaur U.S.A
Genprice Inc, Logistics
547, Yurok Circle
San Jose, CA 95123
CA 95123
Tel (408) 780-0908,
Fax (408) 780-0908,
[email protected]

Genprice Inc, Invoices and accounting
6017 Snell Ave, Ste 357
San Jose, CA 95123
Gentaur Nederland BV
NL850396268B01 KVK nummer 52327027
Kuiper 1
5521 DG Eersel Nederland
Tel:  0208-080893  Fax: 0497-517897
[email protected] | Gentaur | Gentaur
IBAN: NL04 RABO 0156 9854 62   SWIFT RABONL2U


Gentaur Spain
tel:0911876558
[email protected] | Gentaur | Gentaur


ГЕНТАУЪР БЪЛГАРИЯ
ID # 201 358 931 /BULSTAT
София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 53 вх. В, ет. 2
Tel 0035924682280 Fax 0035924808322
e-mail: [email protected] | Gentaur | Gentaur
IBAN: BG11FINV91501014771636
BIC: FINVBGSF

Gentaur Poland Sp. z o.o.


ul. Grunwaldzka 88/A m.2
81-771 Sopot, Poland
TEL Gdansk 058 710 33 44 FAX  058 710 33 48              

[email protected] | Gentaur | Gentaur

Other countries

Österreich +43720880899

Canada Montreal +15149077481

Ceská republika Praha +420246019719

Danmark +4569918806

Finland Helsset +358942419041

Magyarország Budapest +3619980547

Ireland Dublin+35316526556

Luxembourg+35220880274

Norge Oslo+4721031366

Sverige Stockholm+46852503438

Schweiz Züri+41435006251

US New York+17185132983

Gentaur Italy
SRL IVA IT03841300167
Piazza Giacomo Matteotti, 6
24122 Bergamo Tel 02 36 00 65 93
Fax 02 36 00 65 94
[email protected] | Gentaur | Gentaur